листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог одлуката за кредитно заложување на тутуни-голема зделка и Предлог одлуката за пролонгирање-продолжување на рокот за важење на Договор за рамковен револвинг кредит  врз основа на договорен залог склучен со НЛБ банка АД Скопје и Договор за рамковен револвин кредит - лимит врз основа на заложно право склучен со Комерцијална банка АД Скопје ке бидат објавени кога ќе се добие потврда за конечен текст на предлог одлуките од банките.


Pr.odluka za izbor na brojac na glasovi 06.2019.doc
Pr.odluka za izbor na pretsedavac na Sobranie 06.2019.doc
Pr.odluka za verif.komisija.doc
Pr.odluka za odobr.god s-ka i finans izvesti za 2018 06.2019 koreg..doc
Pr.odluka za odobr. i vodewe na rabotata na clenovite na odbor 2019.doc
Pr.odluka za odobr.na revizorski izvest.за 2018 06.2019.doc
Pr.odluka za izbor na clen.doc
Pr.odluka za odobruvanje na God.izvestaj za rab.na TKP za2018.doc
Pr.odluka za naznacuvanje Ovlast. revizor za 2019 06.2019.doc
izvestaj za paricni tekovi.pdf
izvestaj za promeni vo kapitalot za 2018.pdf
Завршна сметка BU i BS 31,12,2018.pdf
Izvestaj za rab.na TK AD Prilep za 2018g..pdf
Izvestaj za rabotata na Odborot na direktori na TK AD Prilep za period od 01.01.2018 do 31.12.2018 god.pdf
Ревиз. извештај наТК АД за 2018.pdf

Објавено на: 27.05.2019 09:31:55
Документ БР.: DOC_13285-134/2019
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери