листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи, годишен извештај и извештајот на внатрешната ревизија за 2019 год.

Предлог одлука за усвојување на ревизорски извештај за 2019 год.

Предлог одлука за покривање на загубата за деловната 2019 год.

Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори.

Предлог одлука за отповикување на неизвршен член на Одборот на Директори.

Предлог одлука за избор на неизвршен член на Одборот на Директори.

Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за Годишна сметка за 2020 год.

 


9 Predlog-Odluka za usvojuvanje na god. smetka,fin.izv.kons.god.smetka 2019.pdf
10 Predlog - Odluka za usvojuvanje na reviz.izves.od reviz.kuka PERK.pdf
11 Predlog - Odluka za pokrivanje na zaguba za 2019.pdf
12 Predlog - Odluka za odobruvanje na rabotata na clenovite na Odborot na direktori.pdf
13 Predlog - Odluka za otpovikuvanje na neizvrsen clen na OD.pdf
14 Predlog - Odluka za izbor na neizvrsen clen na OD.pdf
17 Predlog-Odluka za naznacuvanje na ovlasten revizor za God.smetka za 2020 god.pdf

Објавено на: 19.11.2020 15:29:42
Документ БР.: DOC_13285-195/2020
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери