листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог - oдлуки и материјали за Годишно собрание на акционери 

 


1.1 Посебна Годишна Сметки 2021 -биланс на состојба и успех.pdf
1.2 Предлог одлука по годишната сметка за 2021.pdf
2.1 Консолидирана Годишна Сметка 2021- биланс на состојба и успех.pdf
2.2 Предлог одлука по консолидираната годишна сметка 2021.pdf
3.1 Неревидирани неконсолидирани финансиски извештаи 01.01-31,12,2021.xls
3.2 Неревидирани консолидирани финансиски извештаи 01.01-31,12.2021.xlsx
3.3 Предлог одлука по финансиските извештаи за 2021.pdf
4.1 Годишен извештај 2021.pdf
4.2 Предлог одлука по годишниот извештај за 2021.pdf
5.1 Ревидирани посебни ФИ ГД Гранит 2021 година.pdf
5.2 Ревидирани консолидирани ФИ ГД Гранит 2021.pdf
5.3 Предлог одлука за усвојување на Извештите од надворешните Ревизори.pdf
6.1 Годишен Извештај - Надзорен Одбор.pdf
6.2 Oдлука за извештај од надзорен одбор.pdf
7.1 Годишен Извештај - СВР.pdf
7.2 Предлог одлука од НО за Извештајот на СВР.pdf
8. Oдобрување на работа на членови на УО и НО.pdf
9. Предлог одлука за распределба на добивката за 2021.pdf
10. Предлог одлука за дивиденда.pdf
11. Предлог одлука за измена на Стаутот на ГД Гранит АД Скопје.pdf
12. Предлог Одлука за избор на ревизорска куќа.pdf

Објавено на: 21.04.2022 08:55:53
Документ БР.: DOC_13285-53/2022
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери