листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните предлог - одлуки за Собранието на акционери

Предлог - одлуки за Собрание на акционери на Стопанска банка АД Скопје:

 


точка 2. Записник од 50-то Собрание на акционери одржано на 31.5.2022 година.pdf
точка 3. Извештај за процена на вредноста на акциите на Стопанска банка АД - Скопје изготвен од Ернст и Јанг.pdf
точка 4 Информација од СБ за поднесените иницијативи на акционерите.pdf
точка 4.1. Предлог за изменување и дополнување на Статутот на СБ поднесен од сопственик на приоритетни акции1.pdf
точка 4.2. Предлог за конверзија на приоритетните акции во обични акции поднесен од сопственик на приоритетни акции.pdf
точка 4.3. Предлог за конверзија на приоритетните акции во обични акции поднесен од група на пр акционери.pdf
точка 4.4. Предлог за конверзија на приоритетните во обични акции поднесен од НБГ С.А. Атина.pdf
точка 5. Одлука за повторно именување на член на Надзорен одбор.pdf
точка 5.а. Биографија М. Стратопоулос.pdf
точка 6. Одлука за усвојување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година.pdf
точка 7. Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година.pdf
точка 8. Ревидирани финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2022 година.pdf
точка 8.а. Одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи на Стопанска банка АД Скопје за 2022 година.pdf
точка 8.б. Мислење на Надзорен одбор за ревидираните финансиски извештаи за 2022 година.pdf
точка 9. Консолидирани финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2022 година.pdf
точка 9.а. Одлука за усвојување на консолидирани финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2022 година.pdf
точка 9.б. Мислење на Надзорен одбор за консолидираните финансиски извештаи за 2022 година.pdf
Точка 10. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје за 2022 година_27.04.2023-консолидиран.pdf
точка 10.а. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2022 година со писмено мислење од Надзорниот одбор.pdf
точка 10.б. Мислење на Надзорниот одбор за Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2022 година.pdf
точка 11. Одлука за распределба на добивката на Стопанска банка АД - Скопје за 2022 година.pdf
точка 12. Одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите.pdf
точка 13. Одлука за пренамена на задржаната добивка за инвестирање во добивка расположлива за распределба на акционерите.pdf
точка 14. Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивидендата на приоритените акции на Стопанска банка АД Скопје за 2022 година.pdf
точка 15. Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2022 година.pdf
точка 16. Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2023 година.pdf
Точка 17. Одлука за усвојување на Политика за наградување на Стопанска банка АД - Скопје.pdf
точка 17.а. Политика за наградување на Стопанска банка АД - Скопје.pdf

Објавено на: 28.04.2023 16:05:41
Документ БР.: DOC_13285-128/2023
Урнек: Предлог - одлуки за Собрание на акционери