листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за следната ценовно чувствителна информација:

Цементарница УСЈЕ АД Скопје известува за извршена статусна промена – присоединување.

По упишаната промена во Централниот регистар на РСМ, Трговското друштво ИД Компани ДООЕЛ с. Чешиново, Чешиново-Облешево и Друштвото за неметали ОПАЛИТ ДООЕЛ с. Чешиново, Чешиново-Облешево како друштва што се присоединуваат, престанаа да постојат како правни лица, без спроведување на ликвидација, а целокупниот имот и обврски преминаа на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, како друштво што презема.

Согласно Спогодбата за присоединување на трговски друштва составена во форма на нотарски акт, друштвата што се присоединуваат кон Цементарница УСЈЕ АД Скопје престанаа да ги вршат своите деловни активности заклучно со 31.12.2023 година, а сметано од 01.01.2024 година, книговодствената евиденција ја води само друштвото што презема Цементарница УСЈЕ АД Скопје.

Постапката за присоединување е спроведена на начин што е извршен универзален пренос на целокупните средства, имот, права и обврски на друштвата што се присоединуваат, без да се спроведе нивна ликвидација.

Во 2020 година, Цементарница УСЈЕ АД Скопје се стекна со 100% удели во Трговското друштво ИД Компани ДООЕЛ с. Чешиново, кое друштво имаше едно зависно друштво во целосна сопственост, Друштвото за неметали ОПАЛИТ ДООЕЛ с. Чешиново.

Постапката за присоединување се спроведе со цел зголемување на ефикасноста на работењето од економски аспект, потребата од концентрација на капиталот, технологијата, стручните кадри и вработените, зголемување на конкурентноста на пазарот, намалување на трошоците, обезбедување континуитет во вршењето на дејностите, како и поповолни услови за нови инвестиции и развој.

По целосниот пренос на средствата, обврските и капиталот на друштвата што се присоединуваат, Цементарница УСЈЕ АД Скопје е правен следбеник на истите.

Објавено на: 01.02.2024 15:02:56
Документ БР.: DOC_10191-106/2024
Урнек: Други ценовно чувствителни информации